Англиски јазик

Англискиот јазик е ‘lingua franca’ на денешнината. Јазикот на Шекспир и на Бајрон но и на По, Блејк, Хемингвеј, Керуак, Буковски. Денес тој е јазикот на глобализацијата, на технологијата, на науката. Англискиот е јазикот на музиката, на социјалните мрежи, на дигиталната комуникација, на студентските размени. Овој јазик е службен јазик на воздушните и поморски комуникации, како и еден од службените јазици на Европската Унија, Обединетите Нации, и речиси сите меѓународни спортски организации

КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA англискиот јазик за деца се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ

Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA англискиот јазик за возрасни слушатели се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ

TOEFL (Тест за англиски како странски јазик) IELTS (Меѓународен систем за тестирање) БУЛАТС (Business Language Testing Service)

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This