Визија

Бабилонија е влог во јазичната едукација на нови генерации млади и самоуверени луѓе. Нашата визија, влечејќи од сопствените искуства како и од најдобрите јазично-образовни традиции ширум Европа е следнава:

  • Креирање на ‘state of the art’ едукативен центар кој ќе понуди врвна професионална услуга и ќе постане лидер во едукацијата и изучувањето на странските јазици
  • Изградба на мултимедијална едукативна платформа за примена на најсовремените германски и европски јазични стандарди
  • Сертифицираност и стандардизација според најновите јазични и меѓународни (ISO) стандарди
  • Полилингвална перфекција и интеракција соодветна на тековните глобализациски и мултикултурни трендови

Бабилонија го знае јазикот на овие трендови и се обврзува да биде вашиот доверлив водич на овој возбудлив јазичен пат.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This