Германски за возрасни

КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ СЛУШАТЕЛИ

Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA германскиот јазик за возрасни се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

 

Јазични курсеви за возрасни:

 

А1.1 (1 степен) Menschen A1.1

А1.2 (2  степен) Menschen A1.2

А2.1 (3  степен) Menschen A2.1

А2.2 (4  степен) Menschen A2.2

Б1.1 (5 степен) Menschen B1.1

Б1.2 (6 степен) Menschen B1.2

Б 1+   (7 степен) Em Neu Brueckenkurs B1+

Б 2   (8 степен) Em Neu B2

Ц 1   (9 степен) Em Neu C1

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This