Германски за деца

КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA германскиот јазик за деца се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

Јазични курсеви за деца од 1-во до 5-то одделение:

 

А 00 ( 1 ниво, стартер) Paul, Lisa & Co 1

А 1.1 (2 ниво)                Paul, Lisa & Co 2

А 1.2 (3 ниво)                Paul, Lisa & Co 3

 

Јазични курсеви за деца од 6-то до 9-то одделение:

 

А1.1 (1 степен)  Beste Freunde A1.1

А1.2 (2  степен) Beste Freunde A1.2

А2.1 (3  степен) Beste Freunde A2.1

А2.2 (4  степен) Beste Freunde A2.2

Б1.1 (5 степен) Beste Freunde B1.1

Б1.2 (6 степен) Beste Freunde B1.2

 

Јазични курсеви за средношколци:

 

А1 (1 степен)  Starten Wir A1

А 2 (2  степен) Starten Wir A2

Б1  (3  степен) Starten Wir B1

Б1 + (4 степен) Mit Uns B1+

Б2    (5 степен) Mit Uns B2

Ц 1  (6 степен)  Mit Uns C1

 

Секое ниво од детските курсеви трае две полугодија, а секое полугодие се состои од 36 часа од по 60 минути, односно 72 часа во текот на две полугодија. Часовите се одвиваат двапати неделно. Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се од програмата на Hueber Verlag, кои се светски познати и покажуваат одлични резултати. Секое ниво завршува со писмен тест и усна проверка. По завршувањето на степенот, редовната посетеност и добрите резултати од тестирањето слушателите се стекнуваат со сертификат за посетување на настава за соодветното ниво.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This