Германски јазик

Јазикот на литературата, на Гете, Новалис, Шилер, Фихте. На Бертолд Брехт и Гинтер Грас. Јазикот на класичната музика, на Бах, Бетовен, Брамс, на Вагнер. Јазикот на философијата, на Кант, Шелинг и Хегел, на Маркс, Адорно и Хабермас. Јазикот на науката, технолошкиот развој и врвното мајсторство, на автомобилската индустрија и информатиката. Јазикот на Берлин, на Крафтверк и електронската музика, јазикот на обединета Европа и европска Германија.

КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА

КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA германскиот јазик за деца се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ СЛУШАТЕЛИ

Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA германскиот јазик за возрасни се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА ВОЗРАСНИ

Deutsch für Mediziner (курс по германски јазик за медицинари) – Menschen im Beruf – Medizin

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This