Општ дневен престој

Дневен престој

Благодарение на својата успешна интеракција со слушателите, оние од помладите но и повозрасни категории, Бабилонија започнa со организација на дневен престој.

Летно јазично училиште со дневен престој

Во текот на летните месеци Бабилонија организира јазично училиште со дневен престој. Престојот е наменет за најмладите, оние на возраст од 6 до 10 години…

Зимско јазично училиште со дневен престој

Во текот на зимскиот распуст Бабилонија организира јазично училиште со дневен престој. Престојот е наменет за најмладите, оние на возраст од 6 до 10 години  и курс по германски јазик.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This