Курсеви за возрасни по англиски јазик

Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA англискиот јазик за возрасни слушатели се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

Курсеви за возрасни се поделени на шест нивоа:

А1           (1 степен) Face2Face Second Edition Starter

А1 & A2  (2 степен) Face2Face Second Edition Elementary

Б1            (3 степен) Face2Face Second Edition Pre-Intermediate

B1+         (4 степен) Face2Face Second Edition Intermediate

Б2            (5 степен) Face2Face Second Edition Upper Intermediate

C1           (6 степен) Face2Face Second Edition Advanced

Секое ниво трае еден семестар кој пак се состои од четири месеци, односно 36 часа во семестар. Часовите се одвиваат двапати неделно по 60 минути час освен нивото Ц1, кое целосно се изучува во текот на еден семестар со истата динамика како и останатите нивоа.  Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот од програмата на CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS и се светски познати и покажуваат одлични резултати.Секое ниво завршува со писмен тест и усна проверка. По завrшувањето на степенот, редовната посетеност и добрите резултати од тестирањето слушателите се стекнуваат со сертификат за посетување на настава за соодветното ниво.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This