Англиски јазик за деца од средно и основно образование

Во ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ И КОМУНИКАЦИИ BABILONIA англискиот јазик за деца се изучува согласно заедничката европска референтна рамка.

Јазични курсеви за деца од 1-во до 5-то одделение:

А01 (стартер) Our World 1

А02 (1 степен) Our World 2

А03 (2 степен) Our World 3

A04 (3 степен) Our World 4

А05 (4 степен) Our World 5

 

Јазични курсеви за деца од 6-то до 9-то одделение:

А 2.1 (5 степен)  Super Minds 3

А 2.2 (6 степен)  Super Minds 4

Б 1.1 (7 степен)  Super Minds 5

Б 1.2 (8 степен)  Super Minds 6

 

Јазични курсеви за средношколци:

Б 1  (9 степен) ) Beyond B1

Б 1+  (10 степен) ) Beyond B1+

Б 2 (11 степен) ) Beyond B2

Ц1 (12 степен) Gateway 2nd Edition C1

 

Секое ниво од детските курсеви трае две полугодија, а секое полугодие се состои од 36 часа од по 60 минути, односно 72 часа во текот на две полугодија.  Часовите се одвиваат двапати неделно. Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се од програмата на CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, EXPRESS PUBLISHING и NATIONAL GEOGRAPHIC, кои се светски познати и покажуваат одлични резултати. Секое ниво завршува со писмен тест и усна проверка. По завршувањето на степенот, редовната посетеност и добрите резултати од тестирањето слушателите се стекнуваат со сертификат за посетување на настава за соодветното ниво.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This