Николина Сурови

Дипломиран професор по Англиски јазик и култура

Николина Сурови е дипломиран професор по Англиски јазик и култура на Факултетот на југоисточна Eвропа во Тетово. За време на студиите имала можност да се запознае со интерактивни и современи предавања, методологии и техники пренесени од професори од Америка, Канада, Ирска и многу други. Искуството стекнато во текот на студиите континуирано го имплементира во училница со слушатели од најразлична возраст. Нејзините цели се учениците да уживаат во она што го учат, да не се плашат да бидат креативни, активно да партиципираат во активностите, да стекнат самодоверба во сите вештини за успешно користење на англискиот јазик. Нејзиното повеќегодишно работно искусто го стекнала работејќи во приватен центар за странски јазици. За себе Николина ќе рече дека секогаш цели кон подобрување во наставата по англиски јазик преку внимателно следење на потребите на своите ученици.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This