Татјана Тодоровска

Дипломиран педагог и едукатор

Татјана Тодоровска е дипломиран педагог на универзитетот „Св. Кирил и Методиј.„ Има долгодишно искуство во работа со деца. Нејзиниот пристап кон децата е исполнет со љубов, грижа, нега и целосна посветеност.  Во Европскиот центар за јазици и комуникации –Бабилонија е ангажирана како едукатор и нејзините приоритети се правилно решавање на домашните работи, учење и повторување на училишниот материјал, подготовка за тестови како и организирање и изработување  на креативни творби.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This