ЦЕНОВНИК 2017/2018

ЈАЗИЧНИ КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА НИВО: А00, А01, А02, А03 (КУРСЕВИТЕ ТРААТ ЕДНА ШКОЛСКА ГОДИНА)

АНГЛИСКИ ЈАЗИК           РАТА: 1000 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК        РАТА: 1000 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК       РАТА: 1000 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

ЈАЗИЧНИ КУРСЕВИ ЗА ОСНОВЦИ И СРЕДНОШКОЛЦИ НИВО*: А1 до Ц1  

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК           РАТА: 1200 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК        РАТА: 1200 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК       РАТА: 1200 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

*степените кај секој јазик зависат од пристапот на секоја издавачка куќа.

 

ЈАЗИЧНИ КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ: од А1 до Ц1

АНГЛИСКИ ЈАЗИК          РАТА:1500 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК       РАТА:1500 МКД (4 РАТИ/ПОЛУГОДИЕ)

ИНДИВИДУАЛЕН ЧАС: 60 МИН = 600 МКД,

ИНДИВИДУАЛЕН ЧАС: 90 МИН = 800 МКД

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ АНГЛИСКИ ЈАЗИК:

IELTS                                                     РАТА 3000 МКД (2 РАТИ/СТЕПЕН)

TOEFL                                                   РАТА 3000 МКД (2 РАТИ/СТЕПЕН)

BULATS                                                 РАТА 3000 МКД (2 РАТИ/СТЕПЕН)

 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК:

 

START DEUTSCH 1                            РАТА 2500 МКД (2 РАТИ/СТЕПЕН)

ГЕРМАНСКИ ЗА МЕДИЦИНАРИ      РАТА 2500 МКД (2 РАТИ/СТЕПЕН)

ЛЕТНО И ЗИМСКО ЈАЗИЧНО УЧИЛИШТЕ СО ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ И ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ

Дневен престој во текот на школската година: 2000 мкд неделно

Летно јазично училиште со дневен престој: 3000 мкд неделно

Зимско јазично училиште со дневен престој: 3000 мкд неделно

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This