Deutsch für Mediziner

Англискиот јазик е ‘lingua franca’ на денешнината. Јазикот на Шекспир и на Бајрон но и на По, Блејк, Хемингвеј, Керуак, Буковски. Денес тој е јазикот на глобализацијата, на технологијата, на науката. Англискиот е јазикот на музиката, на социјалните мрежи, на дигиталната комуникација, на студентските размени. Овој јазик е службен јазик на воздушните и поморски комуникации, како и еден од службените јазици на Европската Унија, Обединетите Нации, и речиси сите меѓународни спортски организации

Deutsch für Mediziner (курс по германски јазик за медицинари) – Menschen im Beruf – Medizin
Курсот е наменет за медицински лица, студенти на медицина и за сите оние кои би сакале да се стекнат со медицинска терминологија на германски јазик. Во текот на настават е предвидено да се читаат стручни статии од областа на медицината, но и гледање на документарни филмови со вклучена дискусија за конкретната тема. Курсот за медицинари се одвива 2 пати неделно. Часовите се во траење од 90 минути. Во рамки на курсот се предвидени 18 термини по 90 минути.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This