IELTS

IELTS (Меѓународен систем за тестирање) е најпопуларниот тест за познавање на англискиот јазик во светот. Секоја година се полагаат над 2 милиона IELTS испити. Полагањето на IELTS дава повеќе можности – може да ви помогне да живеете, да учите и да работите ширум светот. Над 8000 организации во светот, вклучувајќи и владини, академски и образовни установи, го прифаќаат IELTS. Всушност, IELTS е единствениот тест за англиски јазик што е прифатен во сите земји во кои при доселување се бара ваков вид тест.

Во Европскиот центар за јазици и комуниации Babilonia можете да посетувате подготвителен курс за IELTS. Подготвителниот курс трае 10 недели. Со курсот ќе ги совладате полесно техниките на полагање на испитот, ќе бидат опфатени сите делови од тестирањето, имено читање, пишување, слушање и зборување. Во подговителниот курс 30 % од часовите ќе биде посветен на решавање на IELTS тестови.

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This