TOEFL

TOEFL (Тест за англиски како странски јазик)

Со овој испит се одредува нивото на познавање на северноамериканскиот англиски јазик. Најмногу се бара при запишување на колеџите и универзитетите во САД. Начините на којшто овој испит може да се полага во Македонија се преку компјутер и традиционален начин. При полагање на испитот преку компјутер акцент се става на сите четири дела, односно слушање, граматички структури, читање и пишување. Традиционалниот начин е со поголем фокус на пишувањето пред се во делот насловен како Тест за писмено изразување на англиски (TWE-Test of Writen English). Испитот TOEFL станува се попопуларен во нашата држава.

Во Европскиот центар за јазици и комуникации Babilonia можете да посетувате подготвителен курс за TOEFL. Подготвителниот курс е во траење од 10 недели. Со фокус на сите делови кои се застапени на испитот и со практично спроведување на TOEFL тестови

АДРЕСА

Фрањо Клуз 2/1-1 Skopje 1000
Споделете на:
j

КОНТАКТ

Email: way2babilonia@gmail.com

Телефон: 070 341 302

Pin It on Pinterest

Share This